zasady-ochrany-osobnych-udajov

Zásady ochrany osobných údajov

Osobné údaje

Vaše osobné údaje spracúvame výlučne v súlade s ustanoveniami Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z.. Nižšie uvádzame informácie o našej spoločnosti a o druhoch, rozsahu a účele zhromažďovania a použitia osobných údajov: Spoločnosť MARESI Foodbroker s.r.o. je prevádzkovateľ zaoberajúci sa spracovaním osobných údajov. Kontaktovať nás môžete na nasledovnej e-mailovej adrese: office@maresi.sk. Spracúvame osobné údaje, ktoré nám ako používateľ internetovej stránky poskytujete na základe vami zadávaných informácií, napr. počas zasielania dopytu alebo počas registrácie. Údaje využívame na spracovanie vášho dopytu alebo registráciu. Právnym základom takéhoto spracovania osobných údajov je váš súhlas s ich spracovaním, ktorý ste nám poskytli pri zadaní vášho dopytu, alebo počas registrácie, ako aj plnenie zmluvy.

Ak ste nám ako používateľ našej internetovej stránky poskytli osobné údaje, použijeme ich výlučne na zodpovedanie vašich dopytov, plnenie zmluvy a technickú správu. Osobné údaje postúpime alebo zašleme tretej strane výlučne v prípade, ak ste nám k tomu vy ako používateľ internetovej stránky poskytli svoj súhlas, alebo ak je to nevyhnutné za účelom plnenia zmluvy. Ako používateľ internetovej stránky máte kedykoľvek právo súhlas poskytnutý s účinnosťou do budúcnosti odvolať.

Ak ako používateľ internetovej stránky odvoláte svoj súhlas s ukladaním osobných údajov, všetky vaše uložené osobné údaje budú vymazané, ak už nie sú potrebné na účel určený ich ukladaním, alebo ak je ich ukladanie neprípustné z iných zákonných dôvodov, pričom vždy dodržiavame povinnosti zákonného uchovávania údajov.

O uložených osobných údajoch týkajúcich sa vašej osoby vám kedykoľvek na základe vašej písomnej žiadosti radi poskytneme informácie. Vašu požiadavku, prosím, zašlite na nasledovnú e-mailovú adresu: office@maresi.sk. Ak sú nami spracúvané osobné údaje týkajúce sa vašej osoby nesprávne, prosím, informujte nás o tom. Okamžite ich upravíme. Ak si neželáte, aby sme naďalej vaše osobné údaje spracúvali, oznámte nám túto skutočnosť zaslaním správy na nasledovnú e-mailovú adresu: office@maresi.sk. Vaše osobné údaje prirodzene okamžite vymažeme, ak takémuto vymazaniu nebránia závažné právne dôvody, akými je napr. povinnosť zákonného uchovávania. Námietky ohľadom porušovania práva na poskytnutie informácií, porušovania práv mlčanlivosti, úpravy alebo výmazu údajov zasielajte Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Einsatz von Cookies

“Cookies” sind kleine Dateien, die es uns ermöglichen auf Ihrem PC spezifische, auf Sie, den Nutzer, bezogene Informationen zu speichern, während Sie eine unserer Web-Sites besuchen. Cookies helfen uns dabei, die Nutzungshäufigkeit und die Anzahl der Nutzer unserer Internetseiten zu ermitteln, sowie unsere Angebote für Sie möglichst komfortabel und effizient zu gestalten. Der Inhalt der von uns verwendeten Cookies beschränkt sich auf eine Identifikationsnummer, die keine Personenbeziehbarkeit mehr auf den Nutzer zulässt.
Eine Nutzung unserer Angebote ist auch ohne Cookies möglich. Sie können in Ihrem Browser das Speichern von Cookies deaktivieren, auf bestimmte Websites beschränken oder Ihren Browser so einstellen, dass er sie benachrichtigt, sobald ein Cookie gesendet wird. Sie können Cookies auch jederzeit von der Festplatte ihres PCs löschen. Bitte beachten Sie aber, dass damit eine eingeschränkte Darstellung der Seite oder eine eingeschränkte Benutzerführung einher gehen kann.

Retargeting Technologien

Diese Website verwendet sogenannte Retargeting-Technologien. Wir nutzen diese Technologien, um für Sie das Internetangebot interessanter zu gestalten. Diese Technik ermöglicht es, Internetnutzer, die sich bereits für unsere Produkte und Dienstleistungen interessiert haben, auf den Websites unserer Partner mit Werbung anzusprechen. Wir sind davon überzeugt, dass die Einblendung einer personalisierten, interessenbezogenen Werbung in der Regel für den Internetnutzer interessanter ist als Werbung, die keinen solchen persönlichen Bezug hat. Die Einblendung dieser Werbemittel auf den Seiten unserer Partner erfolgt auf Basis einer Cookie-Technologie und einer Analyse des vorherigen Nutzungsverhaltens. Diese Form der Werbung erfolgt vollkommen anonym. Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert und es werden auch keine Nutzungsprofile mit Ihren personenbezogenen Daten zusammengeführt.

Použitie Google Analytics

Táto webová stránka využíva analytickú službu Google Analytics poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. („Google“). Google Analytics používa súbory „cookies“ – textové súbory umiestňované vo vašom počítači, ktoré napomáhajú webovej stránke analyzovať spôsob, akým ju návštevníci používajú. Informácie vytvorené súbormi cookies o vašom používaní webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) sú odosielané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. Spoločnosť Google tieto informácie využije pri vyhodnotení používania danej webovej stránky, zostavovaní prehľadov o činnosti webových stránok pre prevádzkovateľov stránok a poskytovaní ďalších služieb súvisiacich s činnosťou stránok a používaním internetu. Spoločnosť Google môže v prípadoch, keď to zákon vyžaduje alebo ak informácie v mene spoločnosti Google spracúvajú tretie strany, zaslať tieto informácie aj tretím stranám. Spoločnosť Google nepriradí vašu IP adresu k iným údajom, s ktorými spoločnosť narába.

Používanie súborov cookies môžete zvolením príslušných nastavení vo vašom prehliadači odmietnuť, uvedomte si však, že tým môžete spôsobiť čiastočné znefunkčnenie webovej stránky. Používaním tejto webovej stránky vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním údajov o vašej osobe spoločnosťou Google spôsobom a za účelom uvedeným vyššie.

Ak si neželáte, aby spoločnosť Google zbierala a používala uvedené údaje (súbory cookies a IP adresu), stiahnite a nainštalujte si doplnok prehliadača dostupný na stránke: https://tools.google.com/dlpag…. Upozorňujeme, že táto webová stránka inicializuje službu Google Analytics s nastavením kódu anonymizeIp. Maskovaním poslednej časti vašej IP adresy tak zaručuje anonymizovaný zber údajov.
Ďalšie informácie týkajúce sa podmienok používania a ochrany osobných údajov nájdete na adrese http://www.google.com/analytic…, alebo na adrese https://www.google.de/intl/en/policies/

Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren.
Nähere Informationen zu Google Analytics und Datenschutz finden Sie unter tools.google.com/dlpage/gaoptout bzw. unter www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

 

Sie können die Erfassung durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf den folgenden Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Webseite verhindert: Google Analytics deaktivieren

Einsatz von Facebook-Plugins (Like-Button)

Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, Anbieter Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, integriert. Die Facebook-Plugins erkennen Sie an dem Facebook-Logo oder dem „Like-Button“ („Gefällt mir“) auf unserer Seite. Eine Übersicht über die Facebook-Plugins finden Sie hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den Facebook „Like-Button“ anklicken während Sie in Ihrem Facebook-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Facebook unter http://de-de.facebook.com/policy.php.

Wenn Sie nicht wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Facebook- Nutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus.

Konversionsmessung mit dem Besucheraktions-Pixel von Facebook

Mit Ihrer Einwilligung setzen wir innerhalb unseres Internetauftritts den „Besucheraktions-Pixel“ der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”) ein. Mit dessen Hilfe können wir die Aktionen von Nutzern nachverfolgen, nach dem diese eine Facebook-Werbeanzeige gesehen oder geklickt haben. So können wir die Wirksamkeit der Facebook-Werbeanzeigen für statistische und marktforschungszwecke erfassen. Die so erfassten Daten sind für uns anonym, das heißt wir sehen nicht die personenbezogenen Daten einzelner Nutzer. Diese Daten werden jedoch von Facebook gespeichert und verarbeitet, worüber wir Sie entsprechend unserem Kenntnisstand unterrichten. Facebook kann diese Daten mit ihrem Facebookkonto verbinden und auch für eigene Werbezwecke, entsprechend Facebooks Datensverwendungsrichtlinie verwenden https://www.facebook.com/about/privacy/. Sie können Facebook sowie dessen Partnern das Schalten von Werbeanzeigen auf und außerhalb von Facebook ermöglichen. Es kann ferner zu diesen Zwecken ein Cookie auf Ihrem Rechner gespeichert werden.

Diese Einwilligung darf nur von Nutzern, die älter als 13 Jahre alt sind erklärt werden. Falls Sie jünger sind, bitten wir, Ihre Erziehungsberechtigten um Rat zu fragen.

Einsatz von YouTube

Unsere Webseite nutzt Plugins der von Google betriebenen Seite YouTube. Betreiber der Seiten ist die YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wenn Sie eine unserer mit einem YouTube-Plugin ausgestatteten Seiten besuchen, wird eine Verbindung zu den Servern von YouTube hergestellt. Dabei wird dem Youtube-Server mitgeteilt, welche unserer Seiten Sie besucht haben.

Wenn Sie in Ihrem YouTube-Account eingeloggt sind ermöglichen Sie YouTube, Ihr Surfverhalten direkt Ihrem persönlichen Profil zuzuordnen. Dies können Sie verhindern, indem Sie sich aus Ihrem YouTube-Account ausloggen.

Weitere Informationen zum Umgang von Nutzerdaten finden Sie in der Datenschutzerklärung von YouTube unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Sicherheit

Wir treffen alle notwendigen technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre personenbezogenen Daten vor Verlust und Missbrauch zu schützen. So werden Ihre Daten in einer sicheren Betriebsumgebung gespeichert, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. In bestimmten Fällen werden Ihre personenbezogenen Daten bei der Übermittlung durch die sog. Secure Socket Layer-Technologie (SSL) verschlüsselt. Das bedeutet, dass die Kommunikation zwischen Ihrem Computer und unseren Servern unter Einsatz eines anerkannten Verschlüsselungsverfahrens erfolgt, wenn Ihr Browser SSL unterstützt. Sollten Sie mit uns per E-Mail in Kontakt treten wollen, weisen wir darauf hin, dass die Vertraulichkeit der übermittelten Informationen nicht gewährleistet ist. Der Inhalt von E-Mails kann von Dritten eingesehen werden. Wir empfehlen Ihnen daher, uns vertrauliche Informationen verschlüsselt zukommen zu lassen.

Änderung dieser Datenschutzerklärung

Da diese Hinweise der jeweils aktuellen Rechtslage unterliegen, behalten wir uns vor, diese Datenschutzerklärung künftig entsprechend zu ändern. Wir empfehlen Ihnen, diese Datenschutzbestimmungen regelmäßig zu lesen, um über den Schutz der von uns erfassten Daten auf dem Laufenden zu bleiben. Durch die fortgesetzte Nutzung dieser Websites bzw. durch eine aufrechte Geschäftsbeziehung erklären Sie sich mit diesen Datenschutzbestimmungen und deren Aktualität einverstanden.